Táv- és csoportmunka támogatás terület

Átlátható feladatkezelés, ellenőrizhető és nyomon követhető munkafolyamatok, környezetbarát szemlélet.

Internet Extranet Dokumentum- tárak e-mail integráció Munkaterület Wiki Naptárak, feladatok Projektkezelés RSS Dokumentum verzió nyomkövetés

Mikor van szükség Táv- és csoportmunka támogatás modulra?

Ha az Ön cégénél gondot okoz a munkatársak közötti feladatmegosztás, a közös projektekben való hatékony közreműködés, és a közösen készített dokumentumok nyomon követése, akkor szüksége van erre a megoldásra.

A Komplex Nubes Táv- és csoportmunka támogatás funkció megfeleltetése a GINOP 3.2.2-nek GINOP 3.2.2 100% KOMPATIBILITÁS

1. BIZTONSÁGOS TÁVOLI KAPCSOLAT

Célja az adatkommunikáció biztonságos és hiteles módjának kiépítése. Használatával lehetőség nyílik olyan adatcsatorna használatára, amelynek segítségével a távoli kapcsolatok egyenértékű módon üzemeltethetőek egy esetleges helyi hálózati kapcsolattal.

2. BIZTONSÁGOS LEVELEZÉSI LEHETŐSÉG

Célja, hogy az elektronikus levelezés elérhetősége akkor is biztosítható legyen, ha nincs lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére. Használatával lehetőség nyílik akkor is az elektronikus levelek olvasására és írására, azaz a korlátozott irodai funkciók használatára, ha nincs mód vagy lehetőség biztonságos távoli kapcsolat kiépítésére.

3. OSZTOTT INFORMÁCIÓS BÁZIS ÉPÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGE

Célja a kollektív tudás megosztásának a segítése. A rendszer biztosítson egy egységes szerkezetű, hierarchikusan felépített, távolról is elérhető tudásbázist, amely a vállalkozásban keletkező adatok tárolását és elérését képes segíteni.

4. A PAPÍR ALAPÚ DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS KEZELÉSI, TÁROLÁSI LEHETŐSÉGÉNEK MEGTEREMTÉSE

Célja, hogy a nem elektronikusan keletkező adatok (pl. levelek, számlák) képének elektronikus kezelési lehetőségére valósulhasson meg. Használatával lehetőség nyílik a papíralapú dokumentumok távoli kezelése és kereshető tárolása azáltal, hogy az eredetileg nem elektronikus módon kezelt dokumentumok képe digitalizálásra került.

5. VALÓS IDEJŰ ÜZENETKÜLDŐ SZOLGÁLTATÁS BEVEZETÉSE

Célja, hogy a kommunikációs költségek csökkentése érdekében olyan valós idejű üzenetküldő szolgáltatás használata kerüljön bevezetésre, amelynek segítségével írásban nyílik mód a kapcsolattartásra Használatával lehetőség nyílik a távoli elérésen keresztül csatlakozók állapotnak monitorozására, a közvetlen elektronikus adat- és információcserére

6. PROBLÉMA NYOMKÖVETŐ RENDSZER (TICKETING) HASZNÁLATA

Célja, hogy a felmerülő problémák és kezelésük egyértelműen nyomon követhető legyen azáltal, hogy azok rögzítésre kerülnek a felelősségi viszonyokkal együtt Használatával lehetőség nyílik, hogy a folyamatban levő problémák kezelése egy helyen, egyértelműen nyomon követhető legyen a felelősségi és hatáskörök egyértelmű bemutatásával.